ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ ПАТ "ЖЗОK" за 2016 р.

До уваги акціонерів ПАТ "ЖЗОК". Інформація оприлюдненна для акціонерів ПАТ "ЖЗОК" за 2016р. Інформація на сторінці і за посиланням - Ресурс.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Орлова Людмила Іванівна. Тел.: ( 0412 ) 427-714; 427-659.

Завантажити файли:

СТАТУТ АТ - 2016р. (розміщено 04.05.2016)

Протокол Л.К.2016р.(розміщено 06.05.16р.)

Протокол ЗЗА - 2016р. (розміщено 29.04.16р.)

Примітки МСФЗ за 2015р (розміщено 29.04.16р)

Положення про Наглядову Раду. - 2016р (розміщено 29.04.2016р)

Положення про ЗЗА - 2016р (розміщено 29.04.16р)

Аудиторський висновок 2015р (розміщено 27.04.2016)

ЗМІ Перелік афілійованих осіб АТ.(розміщено 27.04.2016р)

Особлива інформація про іпотечні Ц.П. 2016р.(розміщено 27.04.2016)

Висновок Ревізійної комісії за 2015р.(розміщено 26.04.2016р.)

Річна інформація емітента за 2015р (розміщено 15.04.2016р)

Документи звітності за 2015р.(розміщено 13.04.2016р)

Протокол Наг. Ради 2016р. бюлт.(розміщено 12.04.2016р)

Особлива інформація про іпотечні Ц.П. 2016р.(розміщено 31.03.2016р.)

Виникнення особливої інформації 2016р.(розміщено 30.03.2016р.)

Виникнення особливої інформації 2016р. (розміщено 18.03.2016)

Ф-1 Баланс на 31.12.2015р. (розміщено 16.03.2016р)PDF

Ф-2 Звіт про фінансові результати 2015р.(розміщено 16.03.16р )PDF

Ф-3 Звіт про рух грошових коштів.2015р (розміщено 16.03.16р.)PDF

Ф-4 Звіт про власний капітал 2015р. (розміщено 16.03.16р.)PDF

Ф-5 Примітки до річної фінансової звітності 2015р.(розміщено 16.03.16р.)PDF

Ф-6 Додаток до приміток річної фінансової звітності 2015р (розміщено 16.03.16р )PDF

Протокол Наг.Ради 2016р. склик.(розміщено 03.03.2016р)

Повідомлення про ЗЗА - 2016р (розміщено 01.03.2016)

Афілійовані особи

ЗМІ Звіт управителя іпотечним покриттям.doc

ЗМІ Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права

ЗМІ Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення А.Т

ЗМІ Положення про філію, представництво АТ

ЗМІ Проспекти емісії цінних паперів

Актуальна інформація

Надіслати лист