Інформація для акціонерів ПАТ "ЖЗОK" за 2012-2015 роки.

До уваги акціонерів ПАТ "ЖЗОК". Інформація оприлюдненна для акціонерів ПАТ "ЖЗОК" знаходиться за посиланням - Ресурс

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Орлова Людмила Іванівна. Тел.: ( 0412 ) 427-714; 427-659.

ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛИ:

ЗМІ Положення про філію, представництво АТ

Аудиторський висновок 2010р. (розміщено 04.04.12р.)

Аудиторський висновок 2011р. (розміщено 26.04.12р.)

Аудиторський висновок 2012р. (розміщено 30.04.13р.)

Аудиторський висновок 2013р. (розміщено 25.04.14р.)

Аудиторський висновок 2014р (розміщено 30.04.15р)

Виписка з ЄДР юр.особи 06.06.2011р. (розміщено 04.04.2012р.)

Виписка з ЄДР юр.особи 11.01.13р. (розміщено 15.01.13)

Виписка з реєстру кодів Ц.П. 07.07.10р.(розміщено 04.04.12р)

Висновок Ревізійної комісії за 2010р. (розміщено 04.04.12р)pdf

Висновок Ревізійної комісії за 2011р. (розміщено 15.05.12р)pdf

Висновок Ревізійної комісії за 2012р. (розміщено 15.05.13р)pdf

Висновок Ревізійної комісії за 2013р. (розміщено 12.05.14р)doc

Висновок Ревізійної комісії за 2014р. (розміщено 07.05.15)

Дематеріалізація ЦП-2010р.повідомл.(розміщено 04.04.12р.)

ЗМІ Документи звітності за 2014р. (розміщено 22.04.15.)

ЗМІ Документи зітності за 2011р.(розміщено 23.04.12.)

ЗМІ Документи зітності за 2012р.(розміщено 17.04.13.) rtf

ЗМІ Документи зітності за 2013р.(розміщено 14.04.14.)doc

ЗМІ Засновницький (установчий) договір

ЗМІ Звіт управителя іпотечним покриттям(розміщено 04.

ЗМІ Перелік афілійованих осіб

ЗМІ Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права

ЗМІ Повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення А.Т

ЗМІ Проспекти емісії цінних паперів

Особлива інформація про іпотечні Ц.П. 2012р.(розміщено 11.12.12р)

Особлива інформація про іпотечні Ц.П.-2013р. (розміщено 30.04.13р)

Особлива інформація про іпотечні Ц.П-2011р. (розміщено 04.04.12)

Особлива інформація про іпотечні Ц.П-2012р. (розміщено 21.11.12)

Повідомлення про ЗЗА - 2010р (розміщено 04.04.12р) _

Повідомлення про ЗЗА - 2011р.(розміщено 04.04.12р )

Повідомлення про ЗЗА - 2012р (розміщено 21.11.12р)

Повідомлення про ЗЗА - 2012р (розміщено 22.03.12р)

Повідомлення про ЗЗА - 2013р (розміщено 29.03.13р)

Повідомлення про ЗЗА - 2014р (розміщено 24.03.14р)

Повідомлення про ЗЗА - 2015р (розміщено 25.03.15р.)

Повідомлення про ЗЗА - 2015р доп. (розміщено 16.04.15).

Положенння про посадові особи управління -2002р. (розміщено 04.04.12)

Положення про ЗЗА - 2011р (розміщено 04.04.12)

Положення про Наглядову Раду- 2011р (розміщено 04.04.12)

Положення про обов' язков. викуп акцій (розміщено 25.02.13р)

Положення про Правління -2011р (розміщено 04.04.12)

Положення про Ревізійну комісію 2011р.(розміщено 04.04.12)

Примітки МСФЗ за 2012р.(розміщено 30.04.13р)

Примітки МСФЗ за 2013р.( розміщено .29.04.14р)

Примітки МСФЗ за 2014р.(розміщено 30.04.15р)

Принципи (кодекс) корпорат.управлін.2011р.Прот.№15 (розміщено .04.04.12р.)

Прот.- Рішення ЗЗА -2013р.(розміщено17.05.13р.)docx

Протокол ЗЗА - 2011р.( розміщено 04.04.12р)

Протокол ЗЗА - 2012р. (розміщено 16.05.12 р.) doc

Протокол ЗЗА - 2012р.( розміщено 20.12.12р.)doc

Протокол ЗЗА - 2013р.(розміщено17.05.13р

Протокол ЗЗА - 2015р. (розміщено 15.05.15р.)

Протокол Наглядової Ради -2015р.бюлт. (розміщено 21.04.15р

Протокол ЗЗА - 2010р.( розміщено 04.04.12р). doc

Протокол ЗЗА - 2014р. (розміщено 12.05.14р.). doc

Протокол Л.К. - 2011р. (розміщено 04.04.12р.)

Протокол Л.К. - 2012р.(розміщено 14.05.12р.) doc

Протокол Л.К. - 2013р.(розміщено 14.05.13р.) docx

Протокол Л.К. - 2014р.(розміщено08.05.14р.)

Протокол Л.К. - 2015р.(розміщено13.05.15р.)

Протокол Л.К.- 2012р хll(розміщено 18.12.12р.)

Протокол Наглядової Ради - 2015р.скл. (розміщено 16.03.15р.) doc

Протокол -Рішення ЗЗА - 2010р.( розміщено 04.04.12р.)

Річна інформація емітента Ц.П. за 2011р.(розміщено 27.04.12р.)

Річна інформація емітента Ц.П.за 2012р.(розміщено 30.04.13.)

Річна інформація емітента Ц.П.за 2013р.(розміщено 29.04.14р.)

Річна інформація емітента Ц.П.за 2014р.(розміщено 24.04.15р.) pdf

Свідоцтво з ЄДР юр.особи 22.05. 2007р. (розміщено 04.04.2012р.)

Свідоцтво з ЄДР юр.особи 31.03.11р.(розміщено 04.04.12р.)jpg

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 2010р. (розміщено 04.04.12р)

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 2011р.(розміщено 04.04.12)

Свідоцтво про реєстрацію ПДВ-2011р (розміщено 04.04.12р) jpg

Статут АТ - 2011р. (розміщено 04.04.12р)

Статут АТ- 2013р доповнення (розміщено 30.09.13р)

Ф1 - Баланс на 31.12.2014р. (розміщено 25.03.15р). pdf

Ф1- Баланс на 31.12.2011р. (розміщено 22.03.12р)

Ф1- Баланс на 31.12.2012р. (розміщено 22.03.2013р)

Ф1- Баланс на 31.12.2013р.(розміщено 18.03.2014. )pdf

Ф2 - Звіт про фінансові результати 2011р. (розміщено 22.03.12)

Ф2 - Звіт про фінансові результати 2012р. (розміщено 22.03.13)

Ф2 - Звіт про фінансові результати 2013р. (розміщено 18.03.14)

Ф2 - Звіт про фінансові результати 2014р. (розміщено 25.03

Ф3 - Звіт про рух грошових коштів 2011р. (розміщено 22.03.12)

Ф3 - Звіт про рух грошових коштів 2012р. (розміщено 22.03.13)

Ф3 - Звіт про рух грошових коштів 2013р. (розміщено 18.03.14)

Ф3 - Звіт про рух грошових коштів 2014р. (розміщено 25.03.15)

Ф4 - Звіт про власний капітал 2011р. (розміщено 22.03.12)

Ф4 - Звіт про власний капітал 2012р. (розміщено 22.03.13)

Ф4 - Звіт про власний капітал 2013р (розміщено 18.03.2014р)

Ф4 - Звіт про власний капітал 2014р. (розміщено 25.03.15)

Ф5 - Примітки до річної фінансової звітності 2011р. (розміщено 22.03.12)

Ф5 - Примітки до річної фінансової звітності 2012р. (розміщено 22.03.13)

Ф5 - Примітки до річної фінансової звітності 2013р.(розміщено 18.03.14.) pdf

Ф5 - Примітки до річної фінансової звітності 2014р. (розміщено 25.03.15)

Ф6 - Додаток до приміток фінансової звітності 2011р. (розміщено 22.03.12р)

Ф6 - Додаток до приміток фінансової звітності 2012р.(розміщено 22.03.13р)

Ф6 - Додаток до приміток фінансової звітності 2013р. (розміщено 18.03.14р)

Ф6 - Додаток до приміток фінансової звітності 2014р.(розміщено 25.03.15.) pdf


Актуальна інформація

Надіслати лист